ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบางจาก ขอเชิญชวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
คุณสมบัติผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุที่ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 หรือ ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- มีสัญชาติไทย และ มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางจาก
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
คุณสมบัติผู้พิการ
- ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- มีสัญชาติไทย และ มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางจาก
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวผู้พิการ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.