ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7
26 ก.ย. 2562
2 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ก.ย. 2562
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 มิ.ย. 2562
4 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 มิ.ย. 2562
5 คู่มือประชาชนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 มิ.ย. 2562
6 เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 มิ.ย. 2562
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 มิ.ย. 2562
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 มิ.ย. 2562
9 มาตรการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 มิ.ย. 2562
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.