คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ควบคุมภายในประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
26 มิ.ย. 2563
2 สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 ธ.ค. 2562
3 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 พ.ค. 2561
4 แบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 ต.ค. 2560
5 แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ต.ค. 2560
6 หนังสือมอบอำนาจ (ภาษีบำรุงท้องที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 ต.ค. 2560
7 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 ต.ค. 2560
8 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปิด หรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ต.ค. 2560
9 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ก.ค. 2559
10 ประกาศคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.