คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 พ.ค. 2561
2 แบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 ต.ค. 2560
3 แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ต.ค. 2560
4 หนังสือมอบอำนาจ (ภาษีบำรุงท้องที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ต.ค. 2560
5 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ต.ค. 2560
6 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปิด หรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ต.ค. 2560
7 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ค. 2559
8 ประกาศคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.