รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
11 ส.ค. 2561
92 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
10 ส.ค. 2561
93 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.ค. 2561
94 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.ค. 2561
95 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 เม.ย. 2561
96 ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 เม.ย. 2561
97 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 ก.พ. 2561
98 นัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
22 ก.พ. 2561
99 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ก.พ. 2561
100 เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.