รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ก.ย. 2560
112 เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ก.ย. 2560
113 ประกาศอำเภอเมือง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ก.ย. 2560
114 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 พ.ย. 2559
115 ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/59 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 พ.ย. 2559
116 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 ต.ค. 2559
117 ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ก.ย. 2559
118 ขอเชิญประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 ก.ย. 2559
119 ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
135
15 ส.ค. 2559
120 นัดประชุมสมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
11 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.