รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2556
310
26 ก.พ. 2556
162 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
20 ก.พ. 2556
163 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 ก.พ. 2556
164 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 ม.ค. 2556
165 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2555
485
15 พ.ย. 2555
166 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
477
14 ส.ค. 2555
167 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2555
594
26 ก.ค. 2555
168 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2555
478
23 พ.ค. 2555
169 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
09 มี.ค. 2555
170 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัญแรกปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
09 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.