รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ต.ค. 2564
22 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 ต.ค. 2564
23 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ก.ย. 2564
24 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 ก.ย. 2564
25 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ก.ย. 2564
26 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ส.ค. 2564
27 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ส.ค. 2564
28 นัดประชุมสภา/ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ส.ค. 2564
29 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ค. 2564
30 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.