รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 นัดประชุมสภา/ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 พ.ค. 2564
32 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 พ.ค. 2564
33 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
08 พ.ค. 2564
34 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
153
07 พ.ค. 2564
35 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 พ.ค. 2564
36 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 พ.ค. 2564
37 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2564 และปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 พ.ค. 2564
38 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากครั้งแรกประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 พ.ค. 2564
39 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 พ.ค. 2564
40 เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.