รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งแต่งต้ังรองนายก แทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 เม.ย. 2564
42 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.พ. 2564
43 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ส.ค. 2563
44 รายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 ส.ค. 2563
45 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
07 ส.ค. 2563
46 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ก.ค. 2563
47 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 พ.ค. 2563
48 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 พ.ค. 2563
49 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
128
20 พ.ค. 2563
50 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
24 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.