รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 ส.ค. 2562
72 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ส.ค. 2562
73 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1)ประจำปี 2562
113
09 ส.ค. 2562
74 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 ก.ค. 2562
75 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 พ.ค. 2562
76 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 พ.ค. 2562
77 ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 พ.ค. 2562
78 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
109
10 พ.ค. 2562
79 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 เม.ย. 2562
80 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.