รายงานสถานะทางการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 เม.ย. 2564
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2564
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ต.ค. 2563
4 งบทดลอง กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ส.ค. 2563
5 งบทดลอง มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ก.ค. 2563
6 งบทดลอง พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 มิ.ย. 2563
7 งบทดลอง เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 พ.ค. 2563
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 เม.ย. 2563
9 งบทดลอง มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 เม.ย. 2563
10 งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.