ข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด  : โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ถนนศรีธรรมราช-ปากพนัง หมู่ที่ 6ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง /งานพัสดุ ประกาศเมื่อ :
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.