ข่าว : รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25470 (สขร.)

รายละเอียด  : รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25470 (สขร.) ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564ผู้แจ้งข่าว : งานพัสดุ (กองคลัง) ประกาศเมื่อ :
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.