กิจกรรม : กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียด :
    

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางจาก

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางจาก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 เป็นการพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับมามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึง การตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่่วมของประชาชน สามารถกระทำได้โดอยอาศัยการคิด การตัดสินในสำหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน การที่ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหานั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือในการทำพร้อมๆกัน ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.