ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบางจากขอเชิญชวน
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
ในพื้นที่ของหน่วยงานดังนี้
- มีทางเท้าหรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ
- มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ
- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ
- มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
- มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.