ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : ประกาศเทศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางจาก WWW.Bangjakcity .co.th หัวข้อ ข้อมูลการดำเนินงาน เทศบัญญัติ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.