รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.