รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : แบบใบลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อปท.
  รายละเอียด : แบบใบลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน สำหรับตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นของ อปท. แต่ละุประเภท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.