ข่าว : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

รายละเอียด  : 1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
     
2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
     
-งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
     
-งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
     
-งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก ประกาศเมื่อ :
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.