ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
543
06 ต.ค. 2553
142 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
06 ต.ค. 2553
143 แก้ไขข้อความเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เลขที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
27 ก.ย. 2553
144 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
15 ก.ย. 2553
145 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
465
02 มิ.ย. 2553
146 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.จากคอสะพานปากเนตรถึงหัวโค้งทางเข้าประปาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
741
19 มี.ค. 2553
147 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางถาวร ศิริรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 มี.ค. 2553
148 ประกาศเทศบาลตำบลบางจากสอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา จากท่อ AC เป็นท่อ PVC สายสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
764
08 มี.ค. 2553
149 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกแนวเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
413
08 มี.ค. 2553
150 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.(ซอยแววศักดิ์) ข้างบ้านนางหีด ดาวน์โหลดเอกสาร
434
08 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.