ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
195
21 ม.ค. 2564
12 ประกาศประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
06 ม.ค. 2564
13 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดมุจลินทราวาส ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 ธ.ค. 2563
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 ธ.ค. 2563
15 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ต.ค. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ก.ย. 2563
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ต.ค.62 - มิ.ย.63) แบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
24 มิ.ย. 2563
18 ราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 พ.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขยายไหล่ทางถนนสายเนาวโคอักษร ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 พ.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
195
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.