ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหน้าโรงเรียนวัดมุจรินทราวาส ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 ส.ค. 2559
72 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหน้าโรงเรียนวัดมุจรินทราวาส ดาวน์โหลดเอกสาร
144
10 ส.ค. 2559
73 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
157
10 ส.ค. 2559
74 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 ส.ค. 2559
75 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 ส.ค. 2559
76 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
151
10 ส.ค. 2559
77 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 ส.ค. 2559
78 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 ส.ค. 2559
79 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
148
10 ส.ค. 2559
80 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
152
10 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.