ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 ส.ค. 2559
82 ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายรัญจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
156
10 ส.ค. 2559
83 ราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำซอยสุริยา 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 มี.ค. 2559
84 ราคากลาง โครงการก่อสร้าวรั้วคาอาร ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
127
27 ม.ค. 2559
85 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ต.ค. 2558
86 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
30 ต.ค. 2558
87 เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
249
30 ก.ย. 2558
88 ขอแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
18 ก.ย. 2558
89 ขอแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
255
18 ก.ย. 2558
90 ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
229
18 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.