รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ม.ค. 2561
102 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 พ.ย. 2560
103 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 พ.ย. 2560
104 ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ต.ค. 2560
105 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 ต.ค. 2560
106 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ต.ค. 2560
107 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
25 ต.ค. 2560
108 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 ต.ค. 2560
109 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 ต.ค. 2560
110 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.