รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเผยแพร่รายงการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
09 มี.ค. 2555
172 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
29 ก.พ. 2555
173 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก
377
24 ก.พ. 2555
174 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
23 ก.พ. 2555
175 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
23 ก.พ. 2555
176 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
13 ก.พ. 2555
177 ระเบียบวาระการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
361
13 ก.พ. 2555
178 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก
396
25 ม.ค. 2555
179 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
394
25 ม.ค. 2555
180 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ขิงเทศบาลตำบลบางจาก
425
12 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.