รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ระเบียบวาระการชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557
293
14 พ.ย. 2557
142 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557
280
10 พ.ย. 2557
143 ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก
264
10 พ.ย. 2557
144 เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557
281
28 ต.ค. 2557
145 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2557
281
30 มิ.ย. 2557
146 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2557
271
26 มิ.ย. 2557
147 ประกาศอำเภอเมืองเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
329
25 มิ.ย. 2557
148 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557
272
23 พ.ค. 2557
149 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2558
281
25 ก.พ. 2557
150 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2557
381
17 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.