รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ก.พ. 2565
12 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ม.ค. 2565
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ม.ค. 2565
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 พ.ย. 2564
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 พ.ย. 2564
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 พ.ย. 2564
17 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 พ.ย. 2564
18 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 พ.ย. 2564
19 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 พ.ย. 2564
20 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.