รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สำเนารายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 ต.ค. 2562
62 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ต.ค. 2562
63 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 ต.ค. 2562
64 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
102
17 ต.ค. 2562
65 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ก.ย. 2562
66 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ก.ย. 2562
67 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562
105
19 ก.ย. 2562
68 สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ส.ค. 2562
69 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
102
22 ส.ค. 2562
70 คณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.