รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นัดประชุมสภา/ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 พ.ค. 2564
2 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 พ.ค. 2564
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 พ.ค. 2564
4 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 พ.ค. 2564
5 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 พ.ค. 2564
6 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 พ.ค. 2564
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2564 และปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 พ.ค. 2564
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากครั้งแรกประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 พ.ค. 2564
9 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางจากครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 พ.ค. 2564
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.