รายงานประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.พ. 2565
2 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.พ. 2565
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ม.ค. 2565
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 ม.ค. 2565
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ย. 2564
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ย. 2564
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ย. 2564
8 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 พ.ย. 2564
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 ต.ค. 2564
10 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.