ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศขยายเวลาให้บริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ต.ค. 2561
92 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 ต.ค. 2561
93 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 ต.ค. 2561
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ต.ค. 2561
95 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 ต.ค. 2561
96 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
149
19 ก.ย. 2561
97 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 ก.ย. 2561
98 กำหนดมาตรการองค์กรเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ก.ค. 2561
99 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 ก.ค. 2561
100 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.