ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 มาตรการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 มิ.ย. 2562
72 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 มิ.ย. 2562
73 ประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 พ.ค. 2562
74 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 พ.ค. 2562
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 เม.ย. 2562
76 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
103
13 ก.พ. 2562
77 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ม.ค. 2562
78 เอกสารเผยแพร่ประชาธิปไตย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ม.ค. 2562
79 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 ม.ค. 2562
80 เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.