ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คำสั่งแต่งตั้งรองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายกเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 พ.ค. 2564
22 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก ลดภาษี 90% ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 ก.พ. 2564
23 การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ม.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ม.ค. 2564
25 ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ม.ค. 2564
26 ประกาศประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ม.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ธ.ค. 2563
28 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดมุจลินทราวาส ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ธ.ค. 2563
29 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ธ.ค. 2563
30 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.