ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
03 ก.ย. 2552
262 โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
25 ส.ค. 2552
263 test ดาวน์โหลดเอกสาร
413
21 ส.ค. 2552
264 การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
358
17 ส.ค. 2552
265 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
17 ส.ค. 2552
266 เทศบาลตำบลบางจากประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
18 พ.ค. 2552
267 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
16 มี.ค. 2552
268 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
12 มี.ค. 2552
269 การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจากคัพ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
27 ก.พ. 2552
270 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
26 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.