ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ก.พ. 2559
132 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 ก.พ. 2559
133 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.พ. 2559
134 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ก.พ. 2559
135 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
09 ก.พ. 2559
136 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 ก.พ. 2559
137 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.พ. 2559
138 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
170
09 ก.พ. 2559
139 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 ก.พ. 2559
140 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
09 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.