ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญร่วมลงนามถวายอาลัย
223
28 ต.ค. 2559
122 ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
28 ก.ย. 2559
123 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
214
28 ก.ย. 2559
124 รับสมัครการฝึกอบรมมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและกลุ่มสนใจต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
07 ก.ค. 2559
125 ออกเสียงประชามติ
296
29 มิ.ย. 2559
126 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
09 มิ.ย. 2559
127 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 พ.ค. 2559
128 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
274
09 ก.พ. 2559
129 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 ก.พ. 2559
130 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.