ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ก.พ. 2559
162 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 ธ.ค. 2558
163 เทศบาลตำบลบางจาก ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 ต.ค. 2558
164 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
224
30 ก.ย. 2558
165 ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 ก.ย. 2558
166 ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
257
10 ส.ค. 2558
167 กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก
282
18 มิ.ย. 2558
168 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
05 มิ.ย. 2558
169 โครงการบัณฑิตน้อย
371
30 มี.ค. 2558
170 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
26 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.