ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
18 ก.ย. 2560
112 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
137
18 ก.ย. 2560
113 การแสดงความคิดต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
146
26 มิ.ย. 2560
114 จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์”ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 มิ.ย. 2560
115 เรื่องขอเชิญชวน ปลูกดอกดาวเรือง
140
25 พ.ค. 2560
116 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 ก.พ. 2560
117 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ม.ค. 2560
118 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ธ.ค. 2559
119 ประกาศการขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ธ.ค. 2559
120 ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลบางจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.