ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.พ. 2559
142 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
09 ก.พ. 2559
143 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ก.พ. 2559
144 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.พ. 2559
145 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ก.พ. 2559
146 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ก.พ. 2559
147 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ก.พ. 2559
148 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 ก.พ. 2559
149 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ก.พ. 2559
150 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.