ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
19 ต.ค. 2554
232 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
19 ต.ค. 2554
233 การจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
08 ต.ค. 2554
234 ประเพณีลากพระประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
29 ก.ย. 2554
235 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
506
15 ก.ย. 2554
236 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา
465
22 ส.ค. 2554
237 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2554
526
09 ส.ค. 2554
238 การแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
509
12 ก.ค. 2554
239 งานประเพณีวันเข้าพรรษา
606
29 มิ.ย. 2554
240 ขอยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่มีผลงานด้านศิลปะพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
430
15 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.