ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ขอเชิญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางจากเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง
639
01 เม.ย. 2553
252 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
507
17 มี.ค. 2553
253 การแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลบางจากคัพครั้งที่ 5
634
05 มี.ค. 2553
254 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
500
03 ก.พ. 2553
255 ร่วมจัดทำแผนสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
01 ก.พ. 2553
256 ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
01 ธ.ค. 2552
257 ประกาศเทศบาลตำบลบางจากเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
725
29 ต.ค. 2552
258 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบางจาก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
29 ต.ค. 2552
259 ระเบียบเทศบาลตำบลบางจาก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
29 ต.ค. 2552
260 การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
381
06 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.