ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการดำเนิรการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตามแบบ (สขร.1)ตุลาคม -พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ธ.ค. 2564
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 พ.ย. 2564
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ต.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการรายใหม่
97
01 ต.ค. 2564
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
103
29 ก.ย. 2564
17 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 ก.ย. 2564
18 รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ก.ย. 2564
19 ขอเชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 ส.ค. 2564
20 โครงการลดการใช้พลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.