ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
113
29 ก.ย. 2563
32 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
29 ก.ย. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2563
34 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ก.ย. 2563
35 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 มิ.ย. 2563
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ต.ค.62 - มิ.ย.63) แบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
23 มิ.ย. 2563
37 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 มิ.ย. 2563
38 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 พ.ค. 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขยายไหล่ทางถนนสายเนาวโคอักษร ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 พ.ค. 2563
40 เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
06 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.