ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 ก.พ. 2559
152 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ก.พ. 2559
153 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 ก.พ. 2559
154 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 ก.พ. 2559
155 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 ก.พ. 2559
156 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของอปท ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 ก.พ. 2559
157 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 ก.พ. 2559
158 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 ก.พ. 2559
159 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 ก.พ. 2559
160 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
173
03 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.