ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
26 ก.พ. 2552
272 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
577
26 ก.พ. 2552
273 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
19 ก.พ. 2552
274 เรื่อง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
393
13 ก.พ. 2552
275 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
934
30 ม.ค. 2552
276 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
457
02 ม.ค. 2552
277 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
533
25 ธ.ค. 2551
278 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
02 ธ.ค. 2551
279 เชิญเข้ามาแวะชมเว็บไซต์คะ
502
27 พ.ย. 2551
280 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
375
27 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.