ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ใบสมัคร การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจากคัพ "กีฬาต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
18 มี.ค. 2558
172 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจากคัพ"กีฬาต้านยาเสพติด"ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 มี.ค. 2558
173 ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
217
09 มี.ค. 2558
174 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจากเปิดรับสมัครนักเรียนปี2558
339
01 ก.พ. 2558
175 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
190
05 ม.ค. 2558
176 กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
30 ก.ย. 2557
177 แจ้งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (เพื่อยีนยันสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
26 ก.ย. 2557
178 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
295
10 ส.ค. 2557
179 การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบางจาก ประจำปี2557
371
13 ก.ค. 2557
180 งานประเพณีวันเข้าพรรษา
301
03 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.