ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ต.ค. 2562
62 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2562
63 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
134
26 ก.ย. 2562
64 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ก.ย. 2562
65 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 มิ.ย. 2562
66 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 มิ.ย. 2562
67 คู่มือประชาชนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 มิ.ย. 2562
68 เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 มิ.ย. 2562
69 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 มิ.ย. 2562
70 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.