ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 งานสงกรานต์เทศบาลตำบลบางจาก
466
09 เม.ย. 2556
202 พิธีเปิดกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจากคัพ ครั้งที่8
569
29 มี.ค. 2556
203 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
27 มี.ค. 2556
204 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
415
22 มี.ค. 2556
205 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจากคัพ "กีฬาต้านยาเสพติด"ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
07 มี.ค. 2556
206 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางจาก"กีฬาต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
07 มี.ค. 2556
207 การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
06 มี.ค. 2556
208 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจากเปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
21 ก.พ. 2556
209 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายในร่ม (Fitness) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
13 ก.พ. 2556
210 รับสมัครฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
25 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.