ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2564
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18
29 ก.ย. 2564
4 เทศบาลตำบลบางจาก ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนและโครงการสำคัญ ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2564
5 รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.ย. 2564
6 ขอเชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 ส.ค. 2564
7 คำสั่งแต่งตั้งรองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายกเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 พ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางจาก ลดภาษี 90% ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ก.พ. 2564
9 การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.